De captcha (rekensom) is niet correct. Gelieve het juiste getal invullen en opnieuw versturen."; } else { $succesMessage = "Uw aanvraag is verzonden. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw wachtwoord resetten."; // Verstuur email ter bevestiging van email adres $fromNaam = 'deVakantieSpecialist.nl'; $toEmail = 'info@devakantiespecialist.nl'; //$toEmail = 'remco@le-romarin.nl'; $errorEmail = 'remco@le-romarin.nl'; $bccEMail = 'remco@le-romarin.nl'; $subject = 'deVakantieSpecialist.nl - Wachtwoord reset'; $message = "Aanvraag voor wachtwoord reset.

Datum: ".date("m-d-Y - H:i")."

Naam: ".$_POST['naam']."
Email adres: ".$_POST['email']."
Telefoonnummer: ".$_POST['telefoonnummer']; // HTML mail? True/False $html = true; // De headers samenstellen $headers = 'From: ' . $_POST['naam'] . ' <' . $_POST['email'] . '>' . PHP_EOL; $headers .= 'Reply-To: ' . $_POST['email'] . ' <' . $_POST['email'] . '>' . PHP_EOL; $headers .= 'Return-Path: Mail-Error <' . $errorEmail . '>' . PHP_EOL; $headers .= ($bccEMail != '') ? 'Bcc: ' . $bccEMail . PHP_EOL : ''; $headers .= 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . PHP_EOL; $headers .= 'X-Priority: Normal' . PHP_EOL; $headers .= ($html) ? 'MIME-Version: 1.0' . PHP_EOL : ''; $headers .= ($html) ? 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . PHP_EOL : ''; $mail_sent = @mail( $toEmail, $subject, $message, $headers ); } } ?> De Vakantiespecialist - vakantiehuizen

De Vakantiespecialist

Wachtwoord resetten

Melding: ".$succesMessage." "; } elseif ($errorMessage != ""){ echo "
Foutmelding: ".$errorMessage."
"; } if ($succesMessage == ""){ ?>
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Vul onderstaand formulier in om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Uw nieuwe wachtwoord zal per email worden toegestuurd.

Contactformulier

- = Info

 


De Vakantiespecialist
E: